Certyfikat biuro@tamax-bis.pl
www.tamax-bis.pl
  • Konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane budownictwa mostowego, kubaturowego i przemysłowego

  • Roboty ziemne i wyburzeniowe

  • Budownictwo drogowe
Historia firmy
Początki działalności firmy na rynku budowlanym sięgają roku 1990. W roku tym powstał zakład budowlany. Firma zatrudniała wówczas około 10-ciu pracowników. Lata 1990-1994 to czas poświęcony w większości na remonty obiektów należących do KCW Kujawy oraz roboty związane z utrzymaniem ruchu i produkcji na tym zakładzie. W latach tych firma zrealizowała budowę "pod klucz" stacji wodociągowych w miejscowościach Szczepanowo i Tonowo, centralę telefoniczną i ośrodek zdrowia w Janowcu Wielkopolskim, roboty żelbetowe i murowe na budowie PEPSI Co. w Żninie dla firmy MITEX oraz szereg zleceń dla inwestorów prywatnych.

W roku 1994 zakład budowlany przekształcił się w Przedsiębiorstwo Budowlane "TAMAX". Firma zatrudniała wówczas 30 osób związanych bezpośrednio z produkcją. Rok 1995 to czas, w którym firma osiągająca sukcesy na rynku krajowym, podjęła się realizacji budowy na terenie RFN. W miejscowości Celle koło Hannoweru w latach 1995-96 PB "TAMAX" zrealizowała dla developera niemieckiego Hummel-Schepelman szereg mieszkań wraz z garażami w tradycyjnej technologii "muru pruskiego". Firma "TAMAX" zrealizowała tę inwestycję "pod klucz".

Lata 1996-98 to kolejny rozwój działalności firmy na rynku krajowym. W okresie tym potencjał wykonawczy firmy zwiększał się i podejmowane zostały działania zmierzające do ukształtowania wąskiego profilu działalności firmy. Od roku 1997 PB "TAMAX" wyspecjalizował się w robotach żelbetowych oraz robotach stanu surowego. Pierwszym poważnym zleceniem zrealizowanych przez PB "TAMAX" był silos klinkieru cementowego na terenie Cementowni "Kujawy". Silos o średnicy blisko 70m i wysokości 60m zrealizowaliśmy metoda ślizgową na zlecenie niemieckiego koncerny "Bilfinger+Berger".

W roku 1998 w wyniku zmian organizacyjnych i systemu zarządzania firma przekształciła się w "TAMAX-BIS" Budownictwo, kontynuując działalność w zakresie realizacji robót żelbetowych i stanu surowego. W okresie tym zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie całego kraju. Z najważniejszych budów zrealizowanych od roku 1998 wymienić należy:
Zleceniodawcą powyższych realizacji był: STRABAG, NCC Polska, Budimex-Dromex, zaś Inwestorem Autostrada Wielkopolska S.A. oraz GDKKiA
Wielu naszych pracowników jest z nami od początku czyli od ponad 20 lat, a średni czas pracy w firmie to ponad 5 lat. Naszym celem jest jak najlepsza realizacja powierzonych nam zleceń, co potwierdzają nasze liczne referencje w oparciu o stałą, dyspozycyjną i fachową załogę.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
TAMAX-BIS Budownictwo 88-306 Dąbrowa, ul. Szkolna 2 tel. 52/315 32 12 fax. 52/315 32 66 Tworzenie stron www.stronki.pl